Delegaci

Członkowie Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

 – Akademia Leona Koźmińskiego

 – Akademia Sztuki Wojennej

 – Akademia Pedagogiki Specjalnej

 – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

 – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN

 – Instytut Studiów Politycznych PAN

 – Instytut Sztuki Polskiej PAN

 – Politechnika Warszawska

 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 – Uniwersytet Warszawski

 – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 – Instytut Chemii Fizycznej PAN

 – Instytut Chemii Organicznej PAN

 – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 – Instytut Slawistyki PAN

 – Wojskowa Akademia Techniczna