Historia

 

Warszawskie Porozumienie Doktorantów zostało zawarte dnia 18 grudnia 2008 roku.

 

Inicjatywa utworzenia WPD pojawia się podczas Zjazdu KRD w Lublinie w 2008 r. Pierwszą Przewodniczącą WPD w kadencji 2009 byla Kinga Kurowska (PW).

 

 

Pierwotnie w skład Porozumienia wchodziły następujące uczelnie wyższe:

• Akademii Leona Komiskiego

• Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

• Politechnika Warszawska

• Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

• Szkola Glówna Handlowa

• Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej

• Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyskiego

• Uniwersytet Warszawski

• Wojskowa Akademia Techniczna

• Warszawski Uniwersytet Medyczny.