Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich

10 edycja konferencji odbyła się w dniach 16-18 listopada 2018r. w Warszawie. Podobnie jak w  poprzednich latach głównym tematem konferencji była wymiana doświadczeń na temat studiów  doktoranckich pomiędzy doktorantami z całej Polski. Podczas konferencji zostały poruszone bieżące problemy z jakimi doktoranci spotykają się na co dzień i próba rozwiązania ich.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: