Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich

11 edycja konferencji odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2019r. w Warszawie. Podobnie jak w  poprzednich latach głównym tematem konferencji była wymiana doświadczeń na temat kształcenia doktorantów pomiędzy doktorantami z całej Polski. Podczas konferencji zostały poruszone bieżące problemy z jakimi doktoranci spotykają się na co dzień i próba rozwiązania ich.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: