O nas

Zarząd
Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

Przewodniczący

Jarosław Olszewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Elżbieta Jasińska

Instytut Chemii Fizycznej PAN

 

Kamil Kuć

Akademia Sztuki Wojennej

kamil.kuc@wpd.edu.pl