O nas

Zarząd
Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

Przewodnicząca

Katarzyna Kryszczuk
Uniwersytet Warszawski

katarzyna.kryszczuk@wpd.edu.pl

Igor Kilanowski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

igor.kilanowski@wpd.edu.pl

Kamil Kuć

Akademia Sztuki Wojennej

kamil.kuc@wpd.edu.pl