Poprzednie władze

2018

PRZEWODNICZĄCA WPD

Katarzyna Kryszczuk – Uniwersytet Warszawski

V-ce PRZEWODNICZĄCY

Patrycja Florczuk-Kołomyja (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Joanna Stróżek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Igor Kilanowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 

2017

PRZEWODNICZĄCA WPD

Olga Gajda (Michnikowska) – Wojskowa Akademia Techniczna

V-ce PRZEWODNICZĄCY

Jacek Gembicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

2016

PRZEWODNICZĄCY WPD

Jacek Gembicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

V-ce PRZEWODNICZĄCY

Sandra Górska – Warszawski Uniwersytet Medyczny
Olga Gajda (Michnikowska) – Wojskowa Akademia Techniczna

Oskar Klikocki – Akademia Obrony Narodowej (do czerwca 2016r.)

2015

PRZEWODNICZĄCA WPD

Wioletta Sobczak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

V-ce PRZEWODNICZĄCY

XXXX

 

2014

PRZEWODNICZĄCA WPD

Wioletta Sobczak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

V-ce PRZEWODNICZĄCY

 

 

2013

PRZEWODNICZĄCA WPD

Adrianna Tarnowska – Politechnika Warszawska

V-ce PRZEWODNICZĄCY

Dorota Wysok – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Jarosław Korczak – Akademia Pedagogiki Specjalnej

 

2012

PRZEWODNICZĄCA WPD

Lena Wojewódzka – Akademia Leona Koźmieńskiego

V-ce PRZEWDONICZĄCY

Piotr Czerwiński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tomasz Turowski – Politechnika Warszawska

 

2011

PRZEWODNICZĄCY WPD

Dominik Suligowski – Politechnika Warszawska

 

2010

PRZEWODNICZĄCY WPD

Dominik Suligowski – Politechnika Warszawska

 

2009

PRZEWODNICZĄCY WPD

Dominik Suligowski – Politechnika Warszawska

 

2008

PRZEWODNICZĄCA WPD

Kinga Kurowska – Politechnika Warszawska